Posts Tagged ‘Musevilik’

İbrani Uygarlığı

Haziran 14, 2008

 İbraniler Filistin Bölgesi’nde İsrail ve Yahudi adında iki devlet kurmuşlardır. (M.Ö VIII – VI. Yüzyıllar)

 – Tarihte tek tanrılı inanış ilk kez ibranilerde görülür. (Musevilik)

 – Tanrıları Yahova sadece ibranilerin tanrısıdır. Kutsal kitapları Tevrat’tır, peygamberleri Hazreti Musa’dır. Musevilik sadece ibranilere ait bir din olarak kabul edildiğinden fazla yayılmadı.

 – Musevilik ibranilerin varlıklarını günümüze kadar devam ettirmelerini sağlamıştır.

 – En önemli sanat eserleri Kudüs’teki Süleyman Tapınağı (Mescid-i Aksa)’dır.

 – Yahudiler önce Babiller tarafından, ardından Romalılar tarafından yıkılarak, bütün dünyaya dağıldılar.

Reklamlar