Posts Tagged ‘Musevilik’

İbrani Uygarlığı

Haziran 14, 2008

 İbraniler Filistin Bölgesi’nde İsrail ve Yahudi adında iki devlet kurmuşlardır. (M.Ö VIII – VI. Yüzyıllar)

 - Tarihte tek tanrılı inanış ilk kez ibranilerde görülür. (Musevilik)

 - Tanrıları Yahova sadece ibranilerin tanrısıdır. Kutsal kitapları Tevrat’tır, peygamberleri Hazreti Musa’dır. Musevilik sadece ibranilere ait bir din olarak kabul edildiğinden fazla yayılmadı.

 - Musevilik ibranilerin varlıklarını günümüze kadar devam ettirmelerini sağlamıştır.

 - En önemli sanat eserleri Kudüs’teki Süleyman Tapınağı (Mescid-i Aksa)’dır.

 - Yahudiler önce Babiller tarafından, ardından Romalılar tarafından yıkılarak, bütün dünyaya dağıldılar.


Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.